Returret

Hvis du ikke er tilfreds med dit køb, tilbyder vi dig 14 dages fri returret, som det er gældende for online køb, og gældende 14 dage fra modtagelse af din ordre. Dog bortfalder din returret for produkter, der er special lavet til dig eller andre - typisk er dette gældende for vores lædervarer. 

Hvis du skal benytte dig af din returret, skal produktet være i original tilstand - herunder at produktet ikke har været benyttet, ændret eller på anden vis indikere et brug af produktet. Desuden skal alle retur produkter returneres i/med original emballage samt prismærke. 

Hvis du ønsker at gøre brug af din returret, beder vi dig venligst om at sende en e-mail til leathergoodshh@gmail.com, hvori du vedhæfter din kvittering samt en kort forklaring af, hvorfor du ønsker at returnere dit produkt. Herefter vil vi sende dig et returlabel, som du skal benytte til afsending af produktet, samt en e-mail, der bekræfter dit ønske om at returnere din(e) vare(r). 

Vær venligst opmærksom på at du er ansvarlig for den afsendte pakke samt at pakken når i ordentlig stand til os. Leather Goods - Hundested Havn er ikke ansvarlig for mistede pakker eller kompensation herfor, med mindre der foreligger bevis for modtagelse af pakken. 

Når pakken er modtaget og produktet inspiceret for original tilstand, vil du modtage en e-mail adresse, som bekræfter modtagelse af returneret produkt. Heri gør vi også opmærksom på, hvorvidt produktet er i original tilstand, således at returret og refundering af betalte beløb kan godkendes. Tilbagebetaling af beløb sker som ved køb gennem kontooverførsel eller PayPal, hvorfor tilbagebetaling sker henover det antal dage, som er gældende for din bank. 

 

Sorry, there are no products in this collection